Všeobecné pravidlá a informácie

Podmienky

 • CasinoSlovensko10.com nechce, aby sa informácie z ich stránok používali v nezákonných činnostiach.
 • Obsah týchto stránok je určený na poskytovanie informácií a zábavy a nemožno ho chápať ako právne poradenstvo.
 • CasinoSlovensko10.com sú nezávislým serverom zameraným na hazardné hry a na poskytovanie informácií a expertízy, ktoré zabezpečia čo najlepšie herné skúsenosť.
 • CasinoSlovensko10.com neprijíma zodpovednosť za chyby v obsiahnutých materiáloch.
 • Uživatelia CasinoSlovensko10.com sú zodpovední za posúdenie, či je pre nich legálne hrať konkrétnu hru alebo umiestniť konkrétnu stávku.
 • CasinoSlovensko10.com nezaručuje správnosť akejkoľvek položky z obsiahnutých materiálov.
 • CasinoSlovensko10.com nebude zodpovedné za akékoľvek škody spôsobené používaním obsiahnutých materiálov.
 • Informácie na tomto serveri môžu byť zmenené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a nezaväzujú CasinoSlovensko10.com k ničomu v budúcnosti.
 • Všetky ochranné známky obsiahnuté v materiáloch patria ich konkrétnym vlastníkom.
 • Ak konkrétny obsah nie je označený ako “na voľné použitie”, všetok obsah na tejto stránke je majetkom CasinoSlovensko10.com. V súlade s týmto povolením vydaným AskGamblers používatelia súhlasia s tým, že akákoľvek urobená kópia tohto obsahu bude uchovávať oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach obsiahnutých v tomto dokumente.
 • Používatelia CasinoSlovensko10.com nemôžu: kopírovať, prenášať ani meniť informácie obsiahnuté na týchto stránkach.
 • Berte na vedomie, že akýkoľvek produkt, proces alebo technológia, na ktorú sa tento dokument vzťahuje, môže byť predmetom iných autorských práv, ktoré si CasinoSlovensko10.com vyhradzuje, a nemusí byť licencovaná tu.
 • CasinoSlovensko10.com je registrovaná obchodná značka spoločnosti Catena Operations Ltd.
 • CasinoSlovensko10.com sa snaží poskytovať ucelené, presné a aktuálne informácie.
 • Pokiaľ na stránkach nájdete nedostatočnú alebo nesprávnu informáciu, pošlite nám prosím e-mail na [email protected]
 • CasinoSlovensko10.com si vyhradzuje právo odmietnuť na základe vlastného posúdenia akúkoľvek požiadavku na odstránenie obsahu, ak nie je obsah považovaný za falošný, vulgárny, obscénny, sexuálny, zastrašujúcí, diskriminačný, alebo za narušenie súkromia ktorejkoľvek osoby alebo za čokoľvek, čo je v rozpore s ktorýmkoľvek medzinárodným zákonom.

Všeobecné obchodné podmínky

Návštevou a používaním Casino10.com prijímate a súhlasíte s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami. Preto by sme Vám chceli odporučiť, aby ste si nižšie uvedené pravidlá a podmienky starostlivo prečítali predtým, než začnete náš web používať.

Všeobecné obchodné podmienky, rovnako ako aj pravidlá ochrany osobných údajov spojené s týmito stránkami, môžu byť kedykoľvek zmenené. O zmenách v pravidlách ochrany osobných údajov alebo vo všeobecných obchodných podmienkach bude užívateľ informovaný e-mailom.

Naše pravidla Berte prosím na vedomie, že slová “nám” a “my” použité v sekcii podmienok odkazujú výlučne na Casino10.com, zatiaľ čo slovo “vy” odkazuje výhradne na používateľa.

Obsah

Veškerý obsah týchto stránok je našim vlastníctvom. Kopírovanie a používanie materiálov obsiahnutých na stránkach nie je povolené a porušenie autorských práv je trestné v súlade s anglickými zákonmi, či už sa jedná o vydávaní nášho obsahu za váš, jeho publikovanie na blogu alebo na stránkach alebo jeho využívanie na poskytovanie informácií alebo noviniek vo vašom portálu alebo fóre.

Sťažnosti

Casino10.com funguje ako agregátor a nespracováva ani nie je nijako zodpovedný za sťažnosti, ktoré môžete mať na obsiahnutých operátorov alebo na kasína. Na vyriešenie akéhokoľvek druhu sporov spojených so skúsenosťou s ktorýmkoľvek kasínom prosím kontaktujte tím zákazníckej podpory príslušného kasína a prečítajte si našu príručku zodpovedného hrania.

Informácie a správnosť bonusov uvedených v našom zozname

Ani Casino10.com ani žiadna súvisiace tretia strana neprijíma zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť, funkčnosť, ucelenosť ani vhodnosť informácií a materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach. Informácie prezentované na týchto stránkach sú predmetom subjektivity a vyjadrujú osobné názory, vrátane pochybenia ľudského faktora, preto k týmto informáciám prosím pristupujte kriticky.

Sme hrdí na presnosť a objektívnosť informácií, ktoré našim hráčom poskytujeme. Avšak hráčom odporúčame, aby si pozorne prečítali všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa bonusu konkrétneho kasína predtým, ako sa registrujú alebo vykonajú vklad.

Vírusy

Nemôžeme garantovať, že naše stránky nebudú obsahovať softvérové chyby alebo vírusy. Preto chceme odporučiť, aby ste pri surfovaní po internete všeobecne k ochrane svojho zariadenia používali antivírusový program. Naše stránky nesmiete využiť na to, aby ste na ne zámerne umiestnili vírusy, trojany, červy, logické bomby a ďalšie materiály, ktoré môžu byť škodlivé. Ak sa o niečo také pokúsite, vyhradzujeme si právo nahlásiť akýkoľvek takýto útok príslušným autoritám v súlade so zákonom Computer Misuse Act 1990.

Odkazovanie na CasinoSlovensko10.com

Na naše stránky môžete odkazovať, ale iba férovým a zákonným spôsobom, ktorý neohrozuje alebo nepoškodzuje našu povesť. Casino10.com si vyhradzuje právo zrušiť povolenie na odkazovanie na naše stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Externé odkazy

Pretože majú naše stránky charakter agregátora bonusov, nachádza sa na nich veľké množstvo odkazov. Neprijímame však zodpovednosť ani nemáme kontrolu nad obsahom týchto odkazov, aj napriek tomu že sú priamo prístupné z našich stránok. Casino10.com neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo čokoľvek, čo sa na odkazovaných stránkach nachádza. Berte prosím na vedomie, že kCasino10.com nemá k odkazovanému obsahu žiadny prístup a nemôže ho meniť.

Príslušné zákony pre prípady súdnych sporov

V prípade akéhokoľvek súdneho sporu medzi Casino10.com a používateľmi alebo spoločnosťami, tieto spadajú do jurisdikcie Anglicka a Walesu. Obe strany týmto súhlasia, že Anglicko a Wales sú pre prípadné spory exkluzívnou jurisdikciou.

Pravidlá Živého Chatu

Používáním živého chatu AskGamblers týmto vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi pravidlami a podmienkami:

 • Nezverejníte žiadny materiál, ktorý je lživý, očierňujúcí, nepresný, urážlivý, vulgárny, nenávistný, obscénny, znevažujúci, sexuálný, zastrašujúcí, diskriminačný, narúša niečí súkromie alebo je akokoľvek v rozpore s medzinárodnými zákonmi;
 • Nebudete sa vyjadrovať urážlivo, hanlivo alebo obťažovať či urážať moderáta živého chatu;
 • Nebudete zverejňovať výroky, ktoré propagujú alebo podporujú alebo sa inak vzťahujú k iným online entitám;
 • V živom chatu Casino10.com nebudete komunikovať záležitosti týkajúce sa sťažností, na tie sa vzťahujú pravidlá AGCCS / Casino10.com Complaints Service / Rules a táto podpora je dostupná iba e-mailom;
 • Venujte pozornosť tomu, ako formátujete svoje komentáre. Neočakávame perfektné formátovanie, pokúste sa však dodržiavať základné pravidlá hláskovanie a interpunkcie. Ak potrebujete niečo zdôrazniť, nepoužívajte prosím Caps Lock! Existujú lepšie spôsoby, ako zdôrazniť konkrétne slovo alebo vetu, než kričať online.