Politika a vláda

Politika a vláda na Slovensku

Vznik Slovenskej republiky, resp. demokratickej Slovenskej republiky sa dátuje k roku 1993, a to je fakt známy každému správnemu Slovákovi. Ale viete, čo tomuto všetkému predchádzalo? Po 20 ročnej normalizácií v Československu došlo k takzvanej kríze reálneho socializmu. Napätie v spoločnosti prerástlo do akejsi agónie, a to aj pod vplyvom udalostí v ostatných krajinách východného bloku. Vrcholom tohto vývoja bola Nežná revolúcia v novembri 1989, ktorá sa stala hnacím motorom demokratických zmien v oboch krajinách. Súčasťou týchto zmien bolo aj stretnutie lídrov víťazných politických strán v oboch krajinách v septembri ...

Čítaj viac
Čo exportuje

Čo exportuje Slovensko?

Ak sa pozriete na mapu Európy alebo mapu sveta, je evidentné, že Slovensko je veľmi malá krajina. Vďaka globalizácií a svetovému obchodu je však možné produkty vyrobené v tejto krajine kúpiť po celom svete. Slovensko má veľmi strategickú polohu v strede Európy a kvalifikovanú, produktívnu pracovnú silu, vďaka čomu si túto krajinu obľúbili investori zo zahraničia. Výhodou je aj to, že má Slovensko zavedenú spoločnú menu euro a je ekonomicky stabilnou krajinou. Jedná sa totiž o veľmi otvorenú ekonomiku, ktorej export smeruje predovšetkým ...

Čítaj viac